Про себе

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Народилась у 1971 році, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. У 1997 році закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність «Електроні прилади та пристрої».
Тема дипломної роботи «Взаємодія електронного потоку з ВЧ полем сильнозв’язаних сповільнюючих систем: лінійна теорія».
1998-2001 – аспірантка ХНУРЕ, кафедра МЕЕПП (з 1999 р. кафедра ФОЕТ). У 2000 р. отримала гранти на First International We Heraeus Summerschool “Mesoscopic Physics between Photonic and Electronic Systems” (Wittenberg, Germany) та 10th Jyvaskyla Summer School (Finland).
На кафедрі ФОЕТ працювала з 2001 по 2019 рік. 2001-2003 – молодший науковий співробітник, 2003-2008 – асистент кафедри. У період з 2008 по 2010 р виконувала обов’язки заступника декана з навчальної та методичної роботи факультету ЕТ. З 2008 по 2017 – доцент кафедри ФОЕТ. З 2017 р. по 2019 – провідний науковий співробітник Науково-навчально-дослідницької лабораторії «Електроніка-Оріон» (ХНУРЕ).
З 2019 року викладаю на кафедрі МЕЕПП.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Нелінійна взаємодія двох замкнених електронних потоків з електромагнітним полем в автогенераторах зі схрещеними полями (двокаскадний магнетронний автогенератор)», спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри ФОЕТ.
У 2012 році стажувалась у Light Technology Institute (LTI) м. Карлсруе (Німеччина).
З 2013 по 2016 рр. навчалась в докторантурі ХНУРЕ, тема докторської дисертації «Моделювання фізичних процесів у випромінюючій низькотемпературній НВЧ-плазмі для створення високоефективних джерел енергії».
Основні наукові інтереси:
- Вакуумні мікрохвильові пристрої та прилади;
- Газорозрядні джерела випромінювання;
- Фізичні процеси в вакуумних і плазмових приладах;
- Проектування і розробка нових високоефективних приладів на основі НВЧ-пристроїв;
- Розробка 2D і 3D математичних і комп'ютерних моделей електронно-хвильових і плазмових процесів.
Викладаю дисципліни: "Моделювання в електроніці", "Вакуумно-плазменна електроніка", "Інтегральна оптоелектроніка".
Автор понад 70 наукових праць і науково-методичних робіт, з них 5 патентів на корисну модель і 2 патента на винахід.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОВНЕ РЕЗЮМЕ


IEEE Senior Member # 93738903

Контакти

Науково-навчально-дослідницька
лабораторія "Електроніка-Оріон"
кімн. 115 корп."i"
пр. Науки, 14
61166, Харків
Україна
+38 (057) 702-10-57
tetyana.frolova@nure.ua

Ідентифікатори дослідника

ORCID iD icon GOOGLE SCHOLAR iD icon